Therese Borgelöv

Nutritionist, hälsobloggare och
personlig tränare.

Min historia

31-årig nutritionist som tycker om att träna, framförallt styrketräning. Jag arbetar som kostrådgivare i mitt eget företag. Jag är utbildad nutritionist med en magisterexamen i kemi, samt personlig tränare.

Jag bor i Göteborg, är gift med Peter och vi har två döttrar födda 2013 och 2015.

Min blogg är min dagbok, min receptsamling, mitt nyhetsarkiv och där jag delar med mig av och sorterar all information jag läser och lär mig om hälsa, kost och träning.

”Jag vill först tacka dig och berömma dig för din kunskap och hjälpvilja. Du är en kompetent person och lätt att ha med att göra. Jag gillar din kostfilosofi och den är väldigt lätt att förstå och följa.”

- Kamran

Utbildning

Magisterexamen i kemi, inriktning nutrition och livsmedelsvetenskap
Linnéuniversitetet, 2006-2010

Området nutrition knyter ihop kunskap om kroppens hantering och behov av energi och näringsämnen med kunskap om människors hälsa och matvanor. Som nutritionist är jag expert på att tolka, analysera, kritiskt granska och förmedla vetenskapliga forskningsresultat inom nutritionsområdet. Nutrition är en bred vetenskap som spänner från molekylär och cellulär nivå upp till folkhälsonivå.

Min kompetens innefattar kunskap om bland annat biokemiska processer av näringsämnen och deras fysiologiska funktioner i kroppen. Jag har även kunskap om näringsinnehåll i livsmedel, näringsbehov, samt kopplingen mellan kost och hälsa.

Jag har arbetat med kostrådgivning för privatpersoner sedan 2012 och hjälpt 100-tals klienter med bättre kostvanor, för träningsprestation, återhämtning och hälsa.

StrongFirst Bodyweight Instructor Level I
Göteborg, 2013

Avancerad kurs för kroppsviktsträning enligt Pavel Tsatsouline.

Personlig Tränare,
DS PT School, Göteborg, 2013

För att komplettera mina kunskaper som kostrådgivare och även kunna ge mina klienter träningsråd, utbildade jag mig till personlig tränare.